Advokátní kancelář

Po několika letech advokátní praxe v českých i zahraničních advokátních kancelářích jsme se rozhodli založit si vlastní advokátní kancelář. Naši advokátní kancelář jsme založili proto, abychom zaběhnutý způsob advokátní praxe svým přístupem ke klientům změnili a nabídli jim profesionální právní služby postavené na bázi vzájemného respektu a korektnosti. Stanovili jsme si několik etických zásad, které vyjadřují, kdo jsme, co děláme a jak to děláme.

Štimák & Partneři

Kolátorova 10
169 00 Praha 6 - BřevnovTel.: +420 222 939 890
E-mail: kancelar@sv-advokati.cz
WWW: www.stimak.cz
  
Mám zájem o právní služby. Kontaktujte mě.

Klient je vždy na prvním místě

Naším cílem je spokojenost našich klientů, kterou stavíme na porozumění jejich potřebám, jejich podnikům a podnikání, a také na tom, že na jejich dotazy či potřeby reagujeme rychle a poskytujeme inovativní a komplexní služby.

Kvalita ve všem, co děláme

Spojujeme technickou dokonalost ve své práci s přístupem orientovaným na obchod a podnikání a soustředíme se na nalézání optimálních řešení.

Zaměření na úspěch

Při naší práci intenzivně usilujeme a aktivně hledáme způsoby, jak zajistit nejlepší řešení a obchodní výsledky pro naše klienty.

Respekt a přátelský přístup

Jednáme s klienty v atmosféře vzájemného respektu, loajality a přátelství. Každý, kdo se obrátí na naši advokátní kancelář, může se spolehnout na naši otevřenost a respekt k jeho požadavkům.


Profesionalita

Jednáme vždy profesionálně a ke všem úkolům přistupujeme odpovědně a individuálně s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky každého klienta. Pokud při poskytování právních služeb narazíme na problém, který je mimo naši odbornost, po konzultaci s klientem zajistíme potřebného externího odborníka.

Zkušenosti

Využíváme své profesní zkušenosti získané mnohaletou praxí v předních českých i zahraničních advokátních kancelářích, kde jsme poskytovali právní služby mnoha českým i zahraničním klientům.

Odpovědnost

Úkoly, jimiž jsme klienty pověřeni, řešíme velmi odpovědně a se vší důsledností. Neopomíjíme zdánlivé maličkosti, na kterých často úspěšné řešení problémů může ztroskotat.

Přiměřená odměna

Snažíme se, aby náklady na chod naší advokátní kanceláře byly vynakládány efektivně. Proto můžeme za naše právní služby účtovat odměnu, která není navýšená o vysoké nájemné a o mzdy zbytečně rozsáhlého administrativního aparátu. Odměnu stanovíme vždy předem na základě individuální dohody s klientem.