Advokáti


Mgr. Jan Štimák


Jan Štimák se v rámci své advokátní praxe věnuje obchodnímu, občanskému a správnímu právu, zejména právu nemovitostí, stavebnímu právu, právu informačních technologií a vedení soudních sporů.

V roce 2003 dokončil magisterské studium na Univerzitě Karlově. Následně v rámci základní vojenské služby pracoval jako právník na Ministerstvu obrany ČR. Od roku 2004 působí v advokacii. Advokátem se stal v roce 2007.

Své profesní zkušenosti získal při poskytování právních služeb českým i zahraničním společnostem a fyzickým osobám. Podílel se na důležitých akvizicích a prodejích společností v České republice. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s právními aspekty výstavby a provozu komerčních nemovitostí. Pracoval na projektech pro významnou českou energetickou společnost a to včetně projektů realizovaných v zahraničí. Jan Štimák poskytl právní služby rovněž řadě klientů při soudních sporech.

Hovoří anglicky a německy.

Eva Štimáková

Office manager
zajišťuje administrativní chod kanceláře